Sale
11吋雕金五福臨門葫蘆
NT$ 12,888 NT$ 48,000

.....

Sale
12吋雕金堆線金彩鳳凰呈祥蒜頭瓶
NT$ 18,888 NT$ 68,000

.....

Sale
12吋雕金豐收富足玉壺春
NT$ 12,888 NT$ 48,000

.....

Sale
16"雕金鼠來寶浪口梅瓶
NT$ 28,000 NT$ 78,000

.....

Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
Sale
6吋雕金堆線金彩靛藍釉聚寶蓋罐
NT$ 9,999 NT$ 38,000

.....

Sale
8"雕金靛藍釉富裕芬芳聚寶蓋罐
NT$ 15,888 NT$ 48,000

.....